Català / Español / English  ·  TEL. 972 602 344 · EMAIL info@inspalamos.cat
Català / Español / English  · 

Cicles Formatius

Cicles formatius


 Llista de reproducció de tots els vídeos promocionals

 

El curs 2020 el nostre institut s'ha afegit a la iniciativa orientaFP. Es tracta d'un treball en xarxa dels instituts per millorar l'acompanyament i orientació dels alumnes en les seves transicions educatives i professionals amb l'objectiu que siguin capaços de triar un futur professional tenint en compte les seves inquietuds i capacitats.

Amb la missió de contribuir a la millora dels resultats, la fidelització a l'FP i la seva modernització, enfoquem el nostre treball al voltant de tres eixos: el suport a les metodologies centrades en l'alumnat, minimitzar les dificultats en les transicions als CCFF i impulsar eines i potencialitats per a la vida activa.

Podeu llegir més informació a la web del projecte orientaFP.

 Oferta de cicles formatius a l'Institut de Palamós


Serveis a la comunitat

Atenció a persones en situació de dependència (LOE, 2 cursos) - DUAL

 

Sanitat

Cures auxiliar d'infermeria (LOGSE, 1 curs)


Sanitat

CFGM Farmàcia i parafarmàcia (LOE, 2 cursos) - DUAL

 

Sanitat

CFGS Higiene bucodental (LOE, 2 cursos) - DUAL

 

Informàtica i comunicacions

CFGM Sistemes microinformàtics i xarxes (LOE, 2 cursos) - DUAL

 

Informàtica i comunicacions

CFGS Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma (LOE, 2 cursos) - DUAL

 

Oferta de cicles formatius al Baix Empordà - Enllaç


Multimèdia